<  Widokówki  >

Posen, czyli Poznań. W zasadzie budynek przedstawiony na widokówce zachował się do dzisiaj. Został jednak mocno przebudowany, cześciowo zostało to podyktowane zniszczeniami wojennymi. Zdjęcie zostało wykonane podczas trwania wojny (1939-1945). Po prawej stronie widoczny maszerujący chodnikiem SS-Mann.