Tabliczki   >F. PAUL WEINITSCHKE G.M.B.H.
Eisenbahnsignal-Bauanstalt
Berlin-Lichtenberg
1937

Pochodzi z naprężacza do pędni semaforowych.